BEL ONS +31 (0) 418 68 0844

Een luchtbehandelingssysteem is een installatie die wordt gebruikt om de kwaliteit en de eigenschappen van de lucht in een bepaalde ruimte binnen vastgestelde grenzen te handhaven. Dit kan worden gedaan door middel van verschillende processen, zoals verwarmen, koelen, ventileren, bevochtigen of ontvochtigen van de lucht, afhankelijk van de behoeften van de ruimte en de gebruikers.

Typisch omvat een luchtbehandelingssysteem componenten zoals luchtbehandelingsunits, luchtfilters, ventilatoren, warmtewisselaars, koelers, bevochtigers, en regelsystemen. Deze componenten werken samen om de luchtkwaliteit te verbeteren en te handhaven, de temperatuur te regelen en de luchtvochtigheid te beheersen in gebouwen zoals kantoren, ziekenhuizen, fabrieken, winkels en woningen.

De voordelen van een luchtbehandelingssysteem

De voordelen van een goed ontworpen luchtbehandelingssysteem zijn onder meer verbeterde luchtkwaliteit, comfortabele temperatuur- en vochtigheidsniveaus, en mogelijk energiebesparing door efficiëntere klimaatregeling.

Eisen aan de kwaliteit van lucht

Het behandelen van de lucht in een (bedrijfs) pand is niet alleen een luxe. Hier worden namelijk ook eisen aan gesteld. Hieronder 4 redenen waarom er eisen worden gesteld aan de behandeling van lucht:

  • Ter bescherming van de gezondheid van werknemers
  • Om de kwaliteit van het eindproduct te kunnen garanderen
  • Om het milieu niet te vervuilen
  • Om calamiteiten te voorkomen als brand en explosies

Inspectie en onderhoud

Bij U.C. Technologies leveren wij niet alleen de systemen, wij inspecteren en onderhouden deze ook. Wij zijn daarom niet gewoon leverancier van luchtbehandelingssystemen, wij zijn leveranciers van Luchtkwaliteit.

Wij brengen uw bedrijfsprocessen en uw bedrijfsomgeving in kaart en gebruiken dat als basis voor ons luchtkwaliteitsplan.

Intervalmetingen

Intervalmetingen bij een luchtbehandelingssysteem verwijzen naar het regelmatig uitvoeren van metingen en controles om de prestaties en de conditie van het systeem te beoordelen. Deze metingen worden uitgevoerd op regelmatige tijdsintervallen, vaak volgens een vooraf bepaald schema.

Intervalmetingen verhogen de betrouwbaarheid van een installatie. In vaste intervallen wordt de conditie van de systeemcomponenten gecontroleerd. Sensoren worden gekalibreerd en zo nodig gejusteerd voor een effectief regelsysteem. Ook worden slijtdelen op deze manier tijdig vervangen. Regelmatig worden upgrades van systeemonderdelen en software updates uitgevoerd om het leven van de installatie zonder concessies maximaal te verlengen.

Intervalmetingen kunnen verschillende aspecten van het luchtbehandelingssysteem omvatten, zoals:
  • Luchtkwaliteit: Metingen van parameters zoals CO2-niveaus, stofdeeltjes, vochtigheid, enzovoort, om ervoor te zorgen dat de lucht die wordt behandeld voldoet aan de gewenste normen voor gezondheid en comfort.
  • Temperatuur- en vochtigheidscontroles: Controle van de temperatuur- en vochtigheidsniveaus om ervoor te zorgen dat deze binnen het gewenste bereik blijven voor de specifieke toepassing en het comfort van de gebruikers.
  • Luchtstroommetingen: Controle van de luchtstroom door het systeem om te garanderen dat de juiste hoeveelheid verse lucht wordt toegevoerd en dat de luchtcirculatie efficiënt verloopt.
  • Prestatiemetingen van componenten: Periodieke controle van individuele componenten zoals filters, ventilatoren, warmtewisselaars, enzovoort, om ervoor te zorgen dat ze correct werken en eventuele afwijkingen of slijtage tijdig te detecteren.

Door intervalmetingen uit te voeren, kunnen eventuele problemen of inefficiënties in het luchtbehandelingssysteem vroegtijdig worden opgespoord, waardoor preventief onderhoud mogelijk is en de algehele prestaties van het systeem worden geoptimaliseerd. Dit draagt bij aan een betrouwbare werking, verbeterde energie-efficiëntie en een gezondere binnenomgeving.

Pin It