BEL ONS +31 (0) 418 68 0844

Afgelopen maandag (13 januari) hebben tientallen Nederlandse gemeentes, provincies en het rijk het Schone Lucht Akkoord getekend. Het doel is om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren.

Rotterdam, Schiedam en Rijswijk zijn (volgens het RIVM) de meest vervuilde steden in Nederland als het gaat om stikstofdioxide. Oorzaak hiervan zijn de industrie en het vele verkeer in deze gebieden. (lees hier meer over het terugdringen van luchtvervuiling van verkeer op de ringwegen).
De Noordelijke provincies, en met name Friesland hebben de laagste concentratie vervuilde lucht.

Hoe gevaarlijk is luchtverontreiniging?

Deze nieuwe maatregelen gelden voor verkeer, scheepvaart, landbouw, industrie, de bouwsector en voor huishoudens. Op deze manier moet vervuiling door stikstofdioxide en fijnstof tot 2030 verder worden teruggedrongen. Dit zou minimaal 50% gezondheidswinst op moeten leveren. Deze 50% staat gelijk aan 4000 to 5000 minder vroegtijdige sterfgevallen. Voor het Schone Lucht Akkoord trekt het rijk 50 miljoen euro uit over de periode 2020 - 2030. Gemeenten, provincies en het infrastructuurfonds trekken gezamenlijk nog eens tientallen miljoenen uit.

Maatregelen voor een betere luchtkwaliteit

Er gaan door de provincies nieuwe uitstoot-eisen worden vastgesteld voor de industrie. Innovatieve nieuwe technieken zijn lijdend voor deze eisen. Vanaf 2021 gaan ook de roetfilters van dieselauto's worden gekeurd bij de apk. Ook komen er strengere normen voor auto's, vrachtauto's en brommers.

Mobiele bouwmachines zoals veegmachines en aggregaten moeten ook schoner worden. Deze dieselmotoren nemen volgens het kabinet zo'n 10% van de gezondheidsschade (door vervuilde lucht) voor hun rekening. Als bouwbedrijven in de toekomst in aanmerking willen komen voor opdrachten van de overheid zullen zij moeten werken met deze schonere machines.

Deze nieuwe regels zijn een aanvulling op de reeds bestaande maatregelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het klimaatakkoord.

Volgens minister Stientje van Veldhoven gaan er jaarlijks in Nederland zo'n 11.000 mensen eerder dood door vervuilde lucht. Ook hebben 1 op de 5 kinderen in Nederland met astma, dat gekregen door vieze lucht. "we zijn gebaat bij schone lucht. Binnen 10 jaar willen we voldoen aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie".

 

Concentratie stikstof en fijnstof per provincie

Luchtkwaliteit per provincieLuchtkwaliteit; Concentratie stikstof per prvincie

concentratie fijnstof (pm10) luchtverontreiniging
Luchtkwaliteit; Concentratie fijnstof per provincie

Pin It