BEL ONS +31 (0) 418 68 0844
Bovenloopkranen moeten vaak aangepast of vervangen worden omdat een groter hijsvermogen, nieuwe veiligheidsvoorzieningen of een beter bereik van de lasthaak vereist zijn. Ook moeten bepaalde componenten soms plaats maken voor nieuwe technologie. In bepaalde gevallen is het gewenst dat de kraan wordt omgebouwd of verplaatst om op een  nieuwe locatie voor een andere toepassing te worden ingezet. Soms hebben delen van de kraan de ontwerplevensduur bereikt en moeten vervangen worden.

Ongeacht de vereisten kan een upgrade volgensKonecranes wel eens de juiste oplossing zijn om de oorspronkelijke investering te beschermen en de effectieve termijn daarvan te verlengen. Zo kan men de voordelen van nieuwe technologie benutten tegen een aanzienlijk lagere prijs dan wat een nieuwe kraan kost.
Upgrade services verlengen de economische levensduur van de kraan. Een besluit om een update uit te voeren berust vaak op de behoefte aan betere prestaties en een grotere omzet, meer veiligheid of houdt verband met een geheel vernieuwd proces. De meest voorkomende upgrade services omvatten de vervanging van takels, besturingen, trolleys en operatorcabines, waardoor een toegenomen capaciteit, snelheid, hijsklasse, ergonomie en lastbeheersing verkregen worden.

Konecranes werkt samen met klanten en voert een gedetailleerde analyse van de kraan uit met het oog op de gewenste toepassing. Professionals controleren de veiligheid van de kraan en de conditie van alle mechanische en elektrische componenten, en evalueren de last- en hijsklasse vereisten evenals de onderhoudsgegevens. Op grond van een analyse van al deze factoren bepaalt Konecranes de meest geschikte modernisering en het bijbehorende renovatiesplan in het kader van de nieuwe behoeften.

Betrouwbaarheidsstudie
De Crane Reliability Study (CRS, of kraanbetrouwbaarheidsstudie) van Konecranes is een technische beoordeling met een analyse van de huidige conditie van de kraan en een theoretische raming van de resterende levensduur. Een team specialisten observeert de productie- en werkomgeving van de kraan. De algehele conditie van de kraanconstructies en -componenten wordt nauwkeurig geëvalueerd, waarbij gelet wordt op veiligheid, productiviteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en resterende levensduur. Operators en onderhoudspersoneel worden geïnterviewd en alle betreffende documentatie wordt doorgenomen. Het team schrijft een gedetailleerd rapport en biedt aanvullende informatie met adviezen aangaande onderhoud, upgrades en toekomstige investeringen.

Veiliger en productiever
Door de jaren heen zijn de veiligheidsregels en productievereisten aan verandering onderhevig. Konecranes kan een update van de kraan uitvoeren die niet alleen voldoet aan de productievereisten maar ook beantwoordt aan de huidige veiligheidsnormen en daarbij het risico op en de kosten van uitval vermindert.
Er zijn allerlei vernieuwingsopties die de veiligheid en productiviteit verbeteren. Een nieuwe motor met zelfstellende rem kan zorgen voor betere kraanprestaties. En een nieuwe besturing, afstandsbediening of back-up eindschakelaar kunnen de veiligheid verbeteren.
Als de vereisten voor de modernisering van de kraan verder gaan dan basisupgrades ter verbetering van veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties, dan kan Konecranes de oude kraan reviseren om daarmee te voldoen aan de hedendaagse normen, dit meestal tegen aanzienlijk lagere kosten dan de prijs van een nieuwe kraan.
Pin It