BEL ONS +31 (0) 418 68 0844
Een belangrijke oorzaak van Alzheimer en geheugenverlies is de vorming van misvormde eiwitplaques in de hersenen. Die eiwitplaques – zoals van Amyloid, Tau en C1q – kunnen door een aantal oorzaken ontstaan. Enkele daarvan zijn reeds bij ‘Neurotransmitters’ gemeld.

Uit een onderzoek naar de heilzame werking van Curcuma (geelwortel) tegen Alzheimer bleek, dat niet het gevormde Amyloid molecuul, maar de voorgangers ervan (Amyloid oligomeren) – voor neurologische problemen zorgen. Curcuma versnelt juist de vorming van Amyloid… (Eurekalert 2012).
De proefdieren met Alzheimer leefden 75% langer en waren veel mobieler dankzij Curcuma.


Dat er een relatie is tussen Alzheimer, infecties, vrije radicalen en gevaarlijke metalen zoals aluminium, is inmiddels wel duidelijk.
Hoé deze stoffen allemaal inwerken op bovenstaande enzymprocessen is nog onduidelijk… wel dat het gebeurt (zie hiervoor info elders op onderstaande site, o.a. ‘Vrije Radicalen’).

Ook luchtvervuiling met fijnstof – een groot probleem in veel gebieden – blijkt een sterke relatie met plaquevorming te hebben.
In een groot onderzoek onder bejaarden is vastgesteld, dat hogere blootstelling aan fijnstof in luchtvervuilde gebieden twee jaar eerder tot symptomen van dementie leidt (Jama 2012).
Over fijnstof is veel meer te vinden op onderstaande site.

Infectieziektes, zoals met de BORRELIA bacterie, spelen mogelijk ook een belangrijke rol. Het blijkt, dat antibiotica kunnen helpen bij het tegengaan van Alzheimer !

De ziekte van Lyme, die overgebracht wordt door teken, geeft een infectie met Borrelia, en vaak ook met de Bartonella bacterie en de nieuw (2013) ontdekte‘Candidatus Neoehrlichia Mikurensis’.
In 2015 is een compleet nieuwe bacterie in China ontdekt, die door teken overgebracht wordt. De onderzoekers beschouwen dit als een belangrijke bedreiging voor de volksgezondheid, maar en bestaat nog geen test voor, en de verspreiding van deze bacterie is nog onbekend.

De besmettingshaarden, van waaruit Lyme zich massaal verspreid heeft, vormen het Zwarte Woud in Duitsland, en Plum Island in de USA, waar experimenten zijn uitgevoerd met Borrelia als biologisch wapen (1943-1954).
Hetzelfde kan gezegd worden over de Bartonella bacterie, waarmee geëperimenteerd werd.

Veel VLEES eten geeft veel eiwitten, en dat zijn vaak verkeerde eiwitten, die rechtstreeks eiwitplaques veroorzaken. Onder vegetariërs blijkt de amyloideplaquevorming drie keer zo laag te zijn, reden waarom Alzheimerpatiënten beter geen vlees kunnen eten (ook al ligt de oorzaak mischien in het meer rauwkost en noten eten, en minder junkfood).
Vlees is dan wel een belangrijke bron van alfa-liponzuur (naast erwten, spinazie, amarant, broccoli en tomaten), dat compenserend werkt… maar lang niet genoeg.

Bron: http://www.warenwelenwee.nl/aantastingen_eiwit.html
Pin It