BEL ONS +31 (0) 418 68 0844
Nederland is een veilig land, zou je denken. Maar jaarlijks gaan hier meer dan 3.000 mensen eerder dood door een ongeluk of door een werkgerelateerde ziekte. Op 28 april, International Workers Memorial Day, worden alle werknemers die zijn gestorven door hun werk herdacht.

De belangrijkste ziektecategorieën bij sterfte door werk zijn: kanker (1.350), hart- en vaatziekten (800) en longaandoeningen (570). Ook komen jaarlijks in Nederland ongeveer 200 miskramen voor als gevolg van het werk van één van de ouders.

BEROEPSZIEKTE MELDEN


FNV heeft een plan opgesteld om het aantal sterfgevallen, ongelukken en beroepsgerelateerde ziektes terug te dringen op de Nederlandse werkvloer. Wanneer iemand een beroepsziekte oploopt, moet de bedrijfsarts dit volgens de FNV voortaan melden aan zowel de werkgever als het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Zo ontstaat eindelijk een goed overzicht van de plekken waar beroepsziekten voorkomen. Vervolgens moet de werkgever de beroepsziekte ook meteen melden aan de Inspectie SZW. Nu hoeft dat nog niet.

Coen van der Veer, dagelijk bestuur FNV: “Het is een groot probleem dat we niet weten waar beroepsziekten voorkomen, omdat bedrijfsartsen in de meeste gevallen beroepsziekten niet melden. Wij willen daarom ook de werkgever verantwoordelijk maken. En wat ons betreft komt er op niet-melden een forse boete te staan.”

VLIEGENDE BRIGADES


FNV wil daarnaast dat de Inspectie SZW wordt uitgebreid met vier regionale teams die kunnen fungeren als ‘vliegende brigades’. Zo kan de Inspectie direct reageren wanneer er een melding komt over ongezonde of onveilige arbeidsomstandigheden. Elk team zou moeten bestaan uit vier inspecteurs.

Van der Veer: ‘Het lijkt me nuttig als die teams ook onaangekondigd direct ter plaatse kunnen controleren bij verdenking van ernstige risico’s, zoals blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. Op dit moment wordt nog vooral rekening gehouden met de vraag of een controle de werkgever wel uitkomt. Die krijgt daardoor de tijd krijgt om de werkplaats schoon te vegen en op te poetsen.’

INTERNATIONAL WORKERS MEMORIAL DAY


Workers Memorial Day is in 1989 ontstaan in Canada en kreeg 20 jaar geleden een internationaal karakter toen een vakbond bij de Verenigde Naties aandacht vroeg voor ‘decent work’.

ONDERNEMINGSRAAD


De Arbeidsomstandigheden wet verplicht de werkgever om overleg te voeren met de ondernemingsraad over aangelegenheden die het arbeidsomstandighedenbeleid betreffen. Artikel 28 lid 1 WOR geeft de or de bevoegdheid om zelf in te grijpen bij slechte, onveilige of ongezonde arbeidsomstandigheden.

Bron: http://www.orinformatie.nl/blog/2016/04/28/22927/
Pin It