BEL ONS +31 (0) 418 68 0844
Klaslokalen zijn benauwd, warm en stoffig. Dat beeld komt telkens weer naar voren uit onderzoek, waaronder dat van verschillende GGD’en. Het binnenmilieu op de meeste scholen is onder de maat. Dit leidt tot allerlei gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, dufheid en benauwdheid. Hierdoor ontstaat een hoger ziekteverzuim onder leerlingen en leerkrachten en gaan de leerprestaties omlaag.

Gebrekkige ventilatie is de belangrijkste oorzaak van een slechte binnenlucht. Een gebrekkige ventilatie heeft vaak twee oorzaken:

 • Het lokaal heeft niet genoeg of slecht bruikbare ventilatievoorzieningen.

 • Er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de ventilatievoorzieningen.


Het aanpakken van de beperkte ventilatiemogelijkheden is een lang en prijzig traject. Dit ligt buiten de mogelijkheden van de GGD. De GGD kan wél stimuleren dat de aanwezige mogelijkheden zo goed mogelijk gebruikt wordt. Dit kan een aanzienlijke gezondheidswinst opleveren!
Scholen en kinderdagverblijven
GGD Gelderland-Midden voert in samenwerking met de drie overige Gelderse GGD’en het Frisse Lucht-project uit. In heel Gelderland zijn sinds 2007 al meer dan 650 scholen bezocht. Deze bezoeken worden uitgevoerd tot eind 2012. Leerkrachten waarderen het bezoek gemiddeld met een 7,5, terwijl ruim negentig procent van de directeuren aangeeft tevreden te zijn over het onderzoek.

Met financiële ondersteuning van de provincie Gelderland is ook onderzocht hoe het is gesteld met het binnenmilieu op twintig kinderdagverblijven. Gemiddeld 75 procent van de ruimten van de bezochte kinderdagverblijven had onvoldoende mogelijkheden om te ventileren in de winter.

Wie benieuwd is naar meer resultaten kan de meest recente eindrapporten hier downloaden:

Wat houdt een ‘Frisse lucht onderzoek’ in?
De GGD onderzoekt scholen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs die zijn voorzien van natuurlijke ventilatie. Deze schoolbezoeken maken deel uit van de landelijke campagne ‘Bewustwording Binnenmilieu Basisscholen’. Voor scholen zijn geen kosten verbonden aan deelname, het ministerie van VROM subsidieert de onderzoeken.

Scholen die beschikken over natuurlijke ventilatie kunnen gebruik maken van dit aanbod. De methode die wordt gebruikt, draagt de naam 1-dagsmethode:

 • Gedurende één lesdag komt een GGD-medewerker de school onderzoeken.

 • De ventilatiemogelijkheden worden per lokaal geïnventariseerd.

 • Andere binnenmilieu aspecten, zoals vocht, stof en temperatuur, worden hierbij meegenomen.

 • Per lokaal wordt vervolgens een ventilatieadvies op maat opgesteld.

 • Gedurende de dag wordt in één lokaal de mate van ventilatie gevolgd door een meting.

 • De bevindingen en adviezen  worden aan het eind van de dag gepresenteerd aan de directie en leerkrachten.

 • Ieder lokaal krijgt een ventilatiekaart met het ventilatie-advies-op-maat.

 • De school krijgt een rapportage van het onderzoek en een ventilatie-signaalmeter.

 • Deelnemende scholen ontvangen een subsidie van € 1500,- voor het nemen van maatregelen op het gebied van binnenmilieu.

Pin It