BEL ONS +31 (0) 418 68 0844
Bedrijven die een levenscyclusanalyse (LCA) willen maken, hebben er een handig hulpmiddel bij: een speciale handleiding die helpt bij de eerste stappen voor het opstellen van een LCA. Met de handleiding biedt Agentschap NL een stappenplan waarmee bedrijven de levenscyclus van een product van begin tot eind in kaart kunnen brengen: vanaf het opwekken en gebruik van grondstoffen tot aan de productie, de route naar de gebruiker en indien mogelijk ook recycling.

Toeleveranciers en afnemers spelen bij het maken van een LCA dus een belangrijke rol. De hele keten wordt inzichtelijk en ondernemingen krijgen een helder beeld van waar en op welke manier de meeste milieuwinst te halen is.

Agentschap NL stimuleert energie- en materiaalbesparing vanuit de meerjarenafspraken (MJA) die met diverse sectoren zijn gemaakt. In het verlengde daarvan bestaan ook zogeheten routekaarten die oplossingen aandragen voor een verdere CO2-reductie met veertig procent in 2030 ten opzichte van 2005.

In de praktijk blijkt dat veel kleinere ondernemingen opzien tegen het maken van een LCA, maar door de stappen uit de handleiding te volgen wordt duidelijk wat ze met een LCA kunnen bereiken en welke onderdelen van de keten ze daarbij moeten betrekken.[…]

Over het MJA-programma
In Nederland hebben de overheid en het bedrijfsleven afspraken gemaakt over het effectief en efficiënt inzetten van energie. Die afspraken zijn vastgelegd in meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3 en MEE) en richten zich vooral op energie-intensieve sectoren (circa 1.200 bedrijven).Het MJA-programma wordt uitgevoerd door Agentschap NL, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken.

Klik hier voor meer informatie over de Levens Cyclus Analyse.

Bron: Agentschap NL | http://www.agentschapnl.nl/
Pin It