BEL ONS +31 (0) 418 68 0844

Ingenieursbureau GustoMSC verhuist volgend jaar naar de Timmerfabriek op de voormalige scheepswerf Wilton Fijenoord in Schiedam. Naar ontwerp van JHK architecten wordt het uit 1948 stammende industriële pand getransformeerd en heringericht. Het weer opengemaakte atrium gaat dienen als visuele en organisatorische hart.

Het betreft een voormalige scheepstimmerwerkplaats met een footprint van vijftig bij vijftig meter, die zich kenmerkt door een expressieve constructie van beton. De vier betonnen schaaldaken zorgen aan de binnen- en buitenkant voor bijzondere accenten. Tot de authentieke details behoren verder onder meer de industriële onderhoudsbruggen en de uit glazen bouwstenen bestaande daklichten.

Bij de transformatie van het pand van werkplaats naar hoogwaardige kantooromgeving stond behoud en herstel van het oorspronkelijke open karakter centraal, zonder daarbij het comfort op de werkplek uit het oog te verliezen. Het centrale atrium, dat alle verdiepingen met elkaar verbindt is hierbij weer opengemaakt en vormt daarmee zowel het organisatorische als visuele hart van het gebouw.

Om de zeven meter hoge begane grond en manshoge borstweringen functioneel te maken is er een extra verdiepingsvloer aangebracht. De huidige begane grondvloer kan daardoor worden gebruikt als overdekte parkeergarage terwijl er op de nieuwe eerste verdieping meer dan genoeg vrije hoogte overblijft om de centrale faciliteiten van het kantoor te huisvesten.

‘Clean’
Naast het behouden van het open karakter van het pand is er gestreefd naar een zo ‘clean’ mogelijk beeld om de beeldbepalende constructie van het pand zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Om dit te bewerkstelligen zijn de installaties zoveel mogelijk in nieuwe verhoogde vloeren weggewerkt.

Deze verhoogde vloeren zijn zo aangebracht dat ze meteen ook uitzicht naar buiten mogelijk maken, aangezien de bestaande borstweringen 1,5 meter hoog zijn. Inblaas- en afzuigroosters en aansluitpunten voor data en elektra zijn in de vloer opgenomen en kunnen naar wens verplaatst worden dankzij het modulaire vloersysteem.

Verlichting is geïntegreerd in de akoestische plafonds die vrij hangen van de bestaande constructie. Op deze manier wordt het accumulerend vermogen van het beton maximaal benut en blijft de bestaande betonconstructie in het zicht, aldus JHK

De gevels van het pand waren nog recent voorzien van nieuwe kozijnen met isolatieglas. De borstweringen en dak zijn nageïsoleerd met behulp van voorzetwanden en dakisolatie op het dak, om zo het zicht op de cassetteplafonds te kunnen behouden. Bij de verwarming van het pand wordt er verder gebruik gemaakt van de restwarmte die vrijkomt in het productieproces van de naastgelegen staalharderij.

In het derde kwartaal van 2015 moet de transformatie van de Timmerfabriek gereed zijn. JHK werkt bij deze opdracht samen met GustoMSC zelf en ABT.

Bron: http://www.architectenweb.nl/aweb/redactie/redactie_detail.asp?iNID=35701

314808314805

Pin It