BEL ONS +31 (0) 418 68 0844

Recent onderzoek aan de TU Eindhoven toont aan dat extra luchtreinigers met een rendement van maximaal 85% ingezet kunnen worden om, i.v.m. Covid, aan hogere eisen voor luchtkwaliteit in binnenruimten te kunnen voldoen.

Dat dit is interessant is voor alle branches die nu gesloten zijn (horeca, fitness, mkb, enz.) is niet meer dan logisch. N.B. Scholen vechten trouwens al heel lang voor een hogere luchtkwaliteit in de lokalen.

Volgens professor Bert Blocken van de TU Eindhoven zal het plaatsen van luchtreinigers in binnenruimtes de verspreiding van bijv. het Coronavirus enorm terugdringen. Bestaande ventilatiesystemen in gebouwen hoeven niet omgebouwd te worden. Op deze manier kunnen we naar een snelle en veilige heropening van sportscholen, horeca en winkels. Wij willen allemaal dat het nieuwe normaal zo snel mogelijk weer het oude normaal wordt.

Blocken onderzocht de fitnessruimte van het Studenten Sportcentrum Eindhoven en concludeerde dat enkel ruimte ventilatie de schadelijke aerosolen niet voldoende afvoert. Dit is getest met de ruimte ventilatie op maximaal capaciteit. In het sportcentrum waren extra luchtreinigers de oplossing.

Ruimte ventilatie + luchtreiniging

We kunnen dus volgens Bert Blocken kosten en kostbare tijd besparen door niet voor een uitbouw van het bestaande ventilatiesysteem te kiezen, maar voor strategisch geplaatste luchtreinigers in de binnenruimte. De binnenruimte hoeft niet vaker gespoeld te worden met verse buitenlucht als de geproduceerde vervuiling in de ruimte afgevangen wordt door luchtreinigers. Dit is de manier om grote sprongen te maken richting een veilige heropening van MKB-ondernemingen.

Hoe denkt UC Technologies over het inzetten van ventilatiesystemen in de strijd tegen Covid?

De voorschriften in het bouwbesluit zijn afgestemd op het advies van de Gezondheidsraad inzake ventilatie (Het binnenhuisklimaat, in het bijzonder een ventilatieminimum, in Nederlandse woningen, Gezondheidsraad, 1984), waarin per persoon een minimum luchtverversing wordt aanbevolen van 25 m³/h (=7 l³/s). Deze minimumwaarde is weer afgestemd op de CO2 productie per persoon in uitgeademde lucht volgens Ton Hauzer, ingenieur luchtkwaliteit bij UC Technologies.

Bij een zwaardere fysieke inspanning ademt de mens meer CO2 uit. Des de zwaarder we besmet zijn, des de meer ziektekiemen we in potentie kunnen uitademen. De maximaal toelaatbare CO2 concentratie in de binnenruimte wordt niet overschreden als de ruimte vaak genoeg met verse buitenlucht wordt gespoeld. CO2 kunnen we met gangbare luchtreinigers niet afvangen.

Hoe kunnen luchtreinigers helpen?

Luchtreinigers in combinatie met ruimte ventilatie kunnen we wel inzetten om: virussen, bacteriën, mijten, dierharen, rook, dampen pollen, geur, oplosmiddelen, schimmels en stof uit de lucht te halen. Mogelijk is de capaciteit van het bestaande ventilatiesysteem te klein om voldoende lucht te verplaatsen. Gewenste grenswaarden van deze vuile bestanddelen in de lucht worden dan overschreden. Is dit het geval, dan maken we inderdaad gebruik van strategisch geplaatste inpandige luchtreinigers.

Wordt dit op een goede manier gedaan, dan kunnen volgens Blocken zelfs actieve ruimten als sportscholen heropend worden! Het blijft echter heel belangrijk om zoveel mogelijk afstand tussen mensen aan te houden, zegt Ton hauzer. Hoe meer afstand we kunnen realiseren in combinatie met intensieve luchtreiniging, des de veiliger het is. Veiligheid en schouder aan schouder in een binnenruimte is volgens hem niet te combineren.

 

Ruimte Ventilatie Aerosolen
Luchtreinigers kunnen mogelijk worden ingezet om de verspreiding van het Coronavirus enorm terug te dringen.
Pin It