BEL ONS +31 (0) 418 68 0844

Wat is een stofexplosie?

Een explosieve verbranding van stofdeeltjes in de lucht wordt een stofexplosie of stofontploffing genoemd. Plaatsen met een verhoogd risico hiervoor zijn vaak; (graan of suiker) silo’s, het laadruim van schepen, fabrieken.

Hoe ontstaat een stofexplosie?

Wanneer er (vaak in een bedrijfsruimte) met bepaalde producten wordt gewerkt ontstaat er een hoeveelheid stof in de lucht. Los van dat dit slecht is voor de longen is dit om nog een reden zeer gevaarlijk. Wanneer er een zekere concentratie stof in de lucht ontstaat, in verhouding tot een bepaalde concentratie zuurstof bestaat er explosiegevaar. Er is nu enkel nog een kleine ontsteking nodig in deze ruimte en er ontstaat een stofontploffing.

Primaire of secundaire stofontploffingen

Wanneer er stof ligt in een fabrieksruimte of hal. En er ontstaat (wanneer er bijvoorbeeld een deur opengaat) een luchtstroom in deze ruimte. Dan kan deze luchtstroom een stofwolk creëren die precies de juiste verhouding stof tot zuurstof heeft voor een explosie. Als de stof die in de hal ligt dan ook nog eens ligt te broeien, kan deze broei de stofwolk ontsteken. Dit is de primaire explosie.

Door deze primaire explosie ontstaan er weer nieuwe (vaak veel grotere) luchtstromen die grotere stofwolken creëren met een grotere stofontploffing. Dit kan dan een kettingreactie veroorzaken van secundaire stofexplosies die in razendsnel tempo een heel bedrijf kunnen verwoesten met alle gevolgen van dien.

Verhoogd risico op stofexplosies

In principe zijn alle niet-geoxideerde stoffen zijn brandbaar. Al deze bedrijven zouden voorzorgsmaatregelen moeten nemen tegen ontploffingsgevaar. Voorbeelden van substanties waar vaak over wordt gesproken als het gaat om stofontploffingen zijn:

  • Houtstof
  • Melkpoeder
  • Bloem
  • Meel
  • Metaalpoeders
  • Cement
  • Dierenvoer

Bedrijven waar de gevolgen van de kettingreacties van secundaire stofexplosies vaak nog extra rampzalig kunnen zijn op- en overslag bedrijven van bijvoorbeeld granen en meel.

Stofexplosies, bron: Maes Safety Products & Services

Een stofexplosie voorkomen

Het voorkomen van deze desastreuse situaties is natuurlijk in het belang van deze bedrijven en het personeel. Hier zijn dan sinds 2003 ook Europese richtlijnen voor.

ATEX

Deze Europese richtlijnen vallen onder de naam ATEX. Dit staat voor de ATmosphéres EXplosibles. Dit is Frans voor explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden. De richtlijnen zijn in 3 categorieën verdeeld.

Primair

De ATEX richtlijnen sturen in de eerste plaats op het voorkomen van het ontstaan van de gevaarlijke verhouding stof tot zuurstof. Het toepassen van ruimteventilatie door middel van een industriële afzuiginstallatie kan hier een enorme bijdrage aan leveren.

Secundair

Het wegnemen van de ontstekingsbron. Dit kan bestaan uit het toepassen van explosieveilige elektrische apparatuur. Deze apparatuur zou bijvoorbeeld te allen tijde geen statische elektriciteit mogen opwekken.

Tertiair

In sommige gevallen kan een bedrijf zich instellen op de explosies. De explosie wordt dan in principe gecontroleerd toegelaten. Je zult het pand dan moeten beveiligen met vlamdovers of breekplaten.

U.C. Technologies kan als systems integrator uw productie- en bedrijfsproces in kaart brengen en potentiele gevaren blootleggen. Op deze manier kunnen wij oplossingen implementeren die de risico's van een stofexplosie verkleinen of volledig wegnemen. Neem voor het indexeren van uw productieproces of uw bedrijfpand geheel vrijblijvend contact met ons op. 

Misschien ook interessant:

Luchtkwaliteitsinspectie

Voldoet u met uw bedrijf nog een de voorgeschreven luchtkwaliteitseisen? Voor meer informatie over luchtkwaliteitsinspecties en onderhoud kunt u op de onderstaande link klikken.
luchtkwaliteitsinspecties

Pin It